LEJE / ABONNEMENT 36 MÅNEDER - TRAILERE:

Levering samt betingelser:


Betalingen ved leje/abonnement vil foregå via en abonnementsaftale, hvor beløbet, som godkendes ved lejekontraktens start, vil være det beløb, som bliver hævet på lejers konto i 36 måneder. Det er ikke muligt for lejer at ophæve abonnementet før lejekontraktens udløb.
Når lejeperioden udløber, er det muligt for lejer at købe varen for den aftalt pris anført i lejekontrakten.

Såfremt lejer er registreret hos RKI som dårlig betaler, vil det ikke være muligt at gennemføre en kontrakt med PROF-SHOPPEN. Købet vil således blive annulleret, og der vil blive opkrævet et adm.gebyr på kr. 169,00 og evt. resterende indbetalt beløb tilbageføres. Der vil ligeledes blive opkrævet et adm.gebyr på kr. 169,00 ved gentagne forsøg på at gennemføre en leje. PROF-SHOPPEN har ret til at afvise enhver lejer, også selvom ovennævnte ikke er tilfældet.
 
Betaling: Lejebeløbet betales via ABONNEMENT hver md. Selvom leveringen af traileren sker før eller efter den 1., betales det fulde beløb hver måned. Efterfølgende faktura udstedes pr. mail pr. måned hver d. 1.

Lejeren forpligter sig til at oplyse evt. ændringer i forhold til lejekontrakten samt evt. kontoændringer (f.eks. hvis der skiftes bank eller betalingskort). Disse oplysninger skal oplyses, så snart ændringen er foretaget. Såfremt dette overskrides, henviser vi til punkt 3 under generelle betingelser.

Hvis der sker ændringer i betingelserne for lejeaftale, vil dette blive oplyst pr. mail. 

Det er ikke muligt at indgå leje-/abonnementsaftaler ved brug af Maestro samt VISA-electron kort.

Øvrige leje-/abonnements-/handelsbetingelser fremgår af de generelle betingelser.

Generelle Betingelser

 1. Traileren må kun føres af lejeren eller de påførte firmakøretøjer.
  Udlejer er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede.
  Udlejer er ikke økonomisk ansvarlig for tidstab eller andet tab, som lejer måtte påføres som følge af funktionssvigt ved lejede. Udlejer er ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller direkte tab.
   
 2. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer.
   
 3. Traileren skal tilbageleveres til udlejers plads til den fastsatte dato og tid, og i lovlig stand (Såfremt PROF-SHOPPEN har forpligtet sig til at levere traileren på en navngiven adresse, afhentes traileren på samme adresse ved lejekontraktens udløb). Lejemålet kan kun forlænges ved ny skriftlig aftale.
  Overskridelse af den aftalte tidsfrist eller betaling, betales ved alm. md. ydelse samt ekstra md. ydelse + adm. gebyr.
  Lejer erklærer sig indforstået med, at udlejer i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering eller betaling af det lejede udstyr kan sætte sig i besiddelse af udstyret ved simpel afhentning eller gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.
  Såfremt lejer ikke har bragt forholdene i orden inden for 30 dage, kan PROF-SHOPPEN ophæve lejekontrakten uden videre og stadig opkræve evt. tabt leje, adm. gebyr, fragt samt eventuelle andre udgifter fra lejer. Ligeledes vil der fortsat blive opkrævet leje, indtil det lejede genudlejes eller sælges. Eventuelt tab vil påhvile lejer.
   
 4. Såfremt lejer har beskadiget traileren i lejeperioden, skal lejer for egen regning udbedre skaden, således at traileren er i lovlig stand ved tilbagelevering. Hvis traileren ikke opfylder disse krav, vil traileren blive repareret, og fakturaen vil blive videresendt til lejer.
  Lejer forpligter sig ligeledes til at erstatte eventuelt bortkommet eller beskadiget udstyr til dagspris uanset hændelsesforløbet.
  Almindelig service og vedligehold i lejeperioden afholdes af lejer.
   
 5. Evt. udgifter for lejer på grund af uheld er udlejer uvedkommende.
   
 6. Lejer har ved modtagelse af traileren kontrolleret, at denne er i orden, særligt med hensyn til signal- og tegngivningsapparater samt lygter.
   
 7. Det påhviler lejer at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. VIGTIGT: Det er ikke en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.
   
 8. Traileren er forsikret jvf. gældende lovgivning. Lejers selvrisiko over for PROF-SHOPPEN ved skader og tyveri er:
  Trailerens værdi inkl. moms kr. 0,00 – 11.000,00 = kr. 3.000,00 pr. skade.
  Trailerens værdi inkl. moms kr. 11.000,00 – 150.000,00 = kr. 5.000,00 pr. skade.
  Selvrisikoen fraskriver ikke lejer ansvaret for reparationsomkostninger på skader, der er opstået som følge af misligholdelse og sjusk, f.eks. lygteglas, næsehjul, punktering o. lign.
  I tilfælde af tyveri eller totalskade af det lejede vil lejeperioden blive forlænget med 36 måneder, før det lejede vil blive tilbudt til den anførte købspris.
   
 9. Det er lejers fulde ansvar at være i besiddelse af kørekort, der giver ret til at trække den lejede trailer. Det er lejers fulde ansvar, at den lejede trailer kun trækkes af et køretøj, som er lovmæssigt registreret til kørslen, herfor har udlejer intet ansvar.
   
 10. Ved kontraktens underskrift har lejer gjort sig bekendt med nærværende betingelser og har forpligtet sig til, at ovennævnte oplysninger videregives til andre der måtte benytte/køre med traileren.
   
 11. Ved misligeholdelse eller ophævelse af kontrakten inden kontraktens udløb vil følgende blive opkrævet: Fragtomkostninger vedr. levering og afhentning, adm. gebyr vedr. oprettelse og ophævelse af kontrakten (kr. 1.000,00), omkostninger forbundet med forsikring af det lejede, klargøring ved levering og ved videresalg/genudlejning samt 15 % af den resterende leje.
   
 12. Det er som privat lejer muligt at opsige abonnementet efter 5 mdr. til en måneds udgang med 1 md. varsel (se pkt. 11). Såfremt abonnementet opsiges, skal det lejede inden lejeperiodens udløb afleveres efter aftale hos PROF-SHOPPEN på en af følgende adresser: Hammeren 6, 6715 Esbjerg N eller Rugvænget 5, 4100 Ringsted.

Vi har altid en afdeling nær dig

 • Jylland - EsbjergHammeren 6, 6715 Esbjerg N.Mandag - fredag: 09:00 - 17:00 · Søndag: 11:00 - 15:00
 • Jylland - ÅrhusGunnar Clausens Vej 60, 8260 Viby J.Mandag - fredag: 09:00 - 17:00
 • Jylland - RandersHobrovej 335 (Hal 4), 8920 Randers NV.Mandag - fredag: 09:00 - 17:00
 • FynByllerup 8, 5580 Nørre AabyTorsdag 09.00-17.00 eller efter aftale
 • SjællandRugvænget 5, 4100 RingstedMandag - fredag: 09:00 - 17:00 · Søndag: 11:00 - 15:00
pris match logo

Vidste du?
VI HAR PRISMATCH!

pris match logo

Vi sikrer dig den laveste pris på markedet, når du køber din nye trailer hos os

prof-shoppen.dk

Kvalitetstrailere til markedets laveste pris!

Fundet traileren billigere et andet sted?

Hvis du finder traileren billigere et andet sted, matcher vi prisen og giver samtidig et gavekort på 100 kr. med til dit næste køb.

Læs mere om prismatch her
Vi sikrer dig den laveste pris på markedet, når du køber din nye trailer hos os pris match logo lille